Dla akcjonariuszy

WZA ogłoszenie 2023

         Zarząd Lubfarm S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Łanowa 8, zwołuje na dzień 29 czerwca 2023 r., na godz. 12­­­­.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy …

Czytaj →
WZA ogłoszenie 2022

Lublin, 22 sierpnia 2022r. Zarząd LUBFARM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie przy ul. Łanowej 8, informuje,  że działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu …

Czytaj →
Dematerializacja akcji

Lublin , 30 września 2020r. PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI (ODCINKA ZBIOROWEGO AKCJI) Lubfarm S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Łanowa 8, 20-750 Lublin, w …

Czytaj →
Ogłoszenie o utracie akcji

Zarząd Lubfarm S.A z siedzibą w Lublinie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział …

Czytaj →
PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI (ODCINKA ZBIOROWEGO AKCJI) Lubfarm S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Łanowa 8, 20-750 Lublin, w wykonaniu obowiązku wynikającego z …

Czytaj →
CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI (ODCINKA ZBIOROWEGO AKCJI) Lubfarm S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Łanowa 8, 20-750 Lublin, w wykonaniu obowiązku wynikającego z …

Czytaj →
TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI (ODCINKA ZBIOROWEGO AKCJI) Lubfarm S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Łanowa 8, 20-750 Lublin, w wykonaniu obowiązku wynikającego z …

Czytaj →
DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI (ODCINKA ZBIOROWEGO AKCJI) Lubfarm S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Łanowa 8, 20-750 Lublin, w wykonaniu obowiązku wynikającego z …

Czytaj →
Zawiadomienie o NWZA

Zarząd Spółki Lubfarm Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie zwołuje na dzień 10 listopada 2020r. o godz. 13.00 w Lublinie, ul. Łanowa 8 Nadzwyczajne Walne …

Czytaj →
Scroll to Top
Scroll to Top