Ogłoszenie o utracie akcji

Zarząd Lubfarm S.A z siedzibą w Lublinie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000184379, NIP: 9462108452, REGON: 430904450, kapitał zakładowy w wysokości 5.397.350 zł (w pełni opłacony) informuje o fakcie utraty odcinków zbiorowych akcji obejmujących:

 1. 600 akcji imiennych Seria C o numerach: od 456 756 do 457 355
 2. 1000 akcji imiennych Seria C o numerach: od 457 956 do 458 955
 3. 750 akcji imiennych Seria C o numerach: od 419 556 do 420 305
 4. 600 akcji imiennych Seria C o numerach: od 428 256 do 428 855
 5. 200 akcji imiennych Seria C o numerach: od 388 056 do 388 255
 6. 1400 akcji imiennych Seria C o numerach: od 405 556 do 406 955
 7. 300 akcji imiennych Seria C o numerach: od 396 856 do 397 155
 8. 300 akcji imiennych Seria C o numerach: od 396 556 do 396 855
 9. 1500 akcji imiennych Seria C o numerach: od 393 556 do 395 055
 10. 600 akcji imiennych Seria C o numerach: od 427 656 do 428 255
 11. 1000 akcji imiennych Seria C o numerach: od 425 656 do 426 655
 12. 1000 akcji imiennych Seria C o numerach: od 426 656 do 427 655
 13. 3000 akcji imiennych Seria C o numerach: od 389 956 do 392 955
 14. 1500 akcji imiennych Seria C o numerach: od 397 156 do 398 655
 15. 1500 akcji imiennych Seria C o numerach: od 398 656 do 400 155
 16. 600 akcji imiennych Seria C o numerach: od 453 756 do 454 355
 17. 1000 akcji imiennych Seria C o numerach: od 432 456 do 433 455
 18. 600 akcji imiennych Seria C o numerach: od 428 856 do 429 455
 19. 600 akcji imiennych Seria C o numerach: od 433 455 do 434 055
 20. 600 akcji imiennych Seria C o numerach: od454 356 do 454 955
 21. 600 akcji imiennych Seria C o numerach: od 448 356 do 448 955
 22. 600 akcji imiennych Seria C o numerach: od 424 456 do 425 055
 23. 600 akcji imiennych Seria C o numerach: od 423 856 do 424 455
 24. 600 akcji imiennych Seria C o numerach: od 435 556 do 436 155
 25. 750 akcji imiennych Seria C o numerach: od 418 056 do 418 805
 26. 500 akcji imiennych Seria C o numerach: od 409 156 do 409 655
 27. 750 akcji imiennych Seria C o numerach: od 418 806 do 419 555
 28. 1000 akcji imiennych Seria D o numerach: od 494 236 do 495 235
 29. 600 akcji imiennych Seria D o numerach: od 471 136 do 471 735
 30. 3000 akcji imiennych Seria D o numerach: od 533 136 do 536 135
 31. 600 akcji imiennych Seria D o numerach: od 462 676 do 463 275
 32. 600 akcji imiennych Seria D o numerach: od 477 936 do 478 535
 33. 600 akcji imiennych Seria D o numerach: od 489 436 do 490 035
 34. 600 akcji imiennych Seria D o numerach: od 493 636 do 494 235
 35. 2400 akcji imiennych Seria D o numerach: od 502 136 do 504 535
 36. 1000 akcji imiennych Seria D o numerach: od 480 036 do 481 035
 37. 500 akcji imiennych Seria D o numerach: od 495 236 do 495 735
 38. 600 akcji imiennych Seria D o numerach: od 514 736 do 515 335
 39. 500 akcji imiennych Seria D o numerach: od 527 136 do 527 635
 40. 1500 akcji imiennych Seria D o numerach: od 478 536 do 480 035
 41. 600 akcji imiennych Seria D o numerach: od 501 536 do 502 135
 42. 600 akcji imiennych Seria D o numerach: od 458 956 do 459 555
 43. 3000 akcji imiennych Seria D o numerach: od 520 536 do 523 535
 44. 600 akcji imiennych Seria D o numerach: od 467 536 do 468 135
 45. 600 akcji imiennych Seria D o numerach: od 497 936 do 498 535
 46. 600 akcji imiennych Seria D o numerach: od 519 936 do 520 535

Wzywa się osoby roszczące sobie prawa do powyższych dokumentów, aby te prawa zgłosiły i udowodniły w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. W przypadku braku zgłoszenia roszczeń do praw wobec wskazanych dokumentów bądź zgłoszenia roszczenia lecz bez przedłożenia dowodów stanowiących podstawę roszczenia, w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia lub w przypadku odrzucenia Zarząd Spółki wszelkich zgłoszonych roszczeń, Zarząd Spółki, działając na podstawie § 11 ust 7 Statutu Spółki, umorzy utracone dokumenty oraz wyda w miejsce umorzonych nowe dokumenty obejmujące akcje.

Scroll to Top
Scroll to Top